Antal deltagare: Minst ca 6 personer, men gärna fler.
Så här går leken till: En person utses till ”lekledare”. Denna person säger ”Den flyger!”. Då ska alla deltagarna flaxa med armarna, och fortsätta flaxa ända tills någon av dem kommer på ett namn på ett djur som kan flyga. Då ropar denna person ut djurnamnet högt inför gruppen, och då kan deltagarna sluta flaxa med armarna. Sedan säger ledaren ”Den simmar!”, och då gör man likadant fast gör simrörelser med armarna, och då ska man alltså istället komma på namnet på en fisk. Därefter säger ledaren ”Den går!”, varpå deltagarna ska ”gå på stället” ända tills någon säger namnet på ett djur som kan gå. Man fortsätter så och varierar mellan ”Den flyger!”, ”Den simmar!” och ”Den går!”